มาเริ่มฝึกทักษะที่บ้านกัน

Skill Challenge คือแพลตฟอร์มฝึกทักษะรูปแบบใหม่ของ BASE Playhouse ที่สามารถฝึกได้ด้วยตัวเองที่บ้านสำหรับเด็กมัธยม ที่จะช่วยพัฒนาทักษะน้อง ๆ ให้เฉียบคมมากยิ่งขึ้น ผ่านการทำแบบทดสอบที่หลากหลาย และต่อเนื่องกัน ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจริงหลังจบการฝึก

BUFFET PACKAGE

เลือกได้ว่าอยากฝึกแบบไหน

7 DAYS TICKET - 150 บาท

แพคเกจฝึกทักษะแบบไม่อั้น 7 วัน


28 DAYS TICKET - 500 บาท

แพคเกจฝึกทักษะแบบไม่อั้น 28 วัน

ทำไมต้อง Skill Challenge

Skill Challenge ไม่ใช่คอร์สเรียน แต่เป็นกิจกรรมสำหรับฝึกทักษะเท่านั้น ที่น้อง ๆ จะสนุกสนานกับการฝึกฝน และเห็นผลลัพธ์ได้จริง 

วิธีการทำ Challenge ที่แสนง่าย ที่น้อง ๆ ทุกคนจะเป็นทั้งผู้ทำภารกิจ และผู้ให้คะแนนเพื่อน เพื่อเรียนรู้มุมมองที่หลากหลายในการพัฒนาทักษะของตนเอง

แพลตฟอร์มมี Challenge ที่หลากหลาย ให้น้อง ๆ ได้ฝึกพัฒนาตนเองตามที่ตนสนใจ และมีการอัพเดตทักษะที่ฝึกได้ใหม่ทุก ๆ เดือน


Skill Challenge ที่เปิดในเดือนมิถุนายน

Creative Dining
เร่งไฟให้แรงกว่านี้!!!

 • การฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)


ฝึกการผสมผสานสิ่งที่สามารถกินได้ใน เซเว่นอีเลเว่น หรือร้านสะดวกซื้อ ใกล้บ้านให้ออกมาเป็นเมนูอาหารสุดว้าวไม่เหมือนใคร เพื่อให้น้องมีทักษะที่ประยุกต์ใช้ในความสามารถแยกองค์ประกอบและปรับเปลี่ยน ดัดแปลง และผสมผสานกับสิ่งอื่นเพื่อให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์


วันฝึกทักษะ

VOL.1: 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2563

The Way to Get The Good Ideas
หนทางสู่เจ้าแห่งไอเดีย

 • การฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)


ฝึกการคิดไอเดียได้เป็นจำนวนมาก และฝึกกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์โดยการคิดให้ได้ไอเดียจำนวนมากก่อนที่จะตัดสินใจเลือกไอเดียที่ดีที่สุด เพื่อให้น้องนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงาน การแก้ปัญหาที่จะทำให้ได้ไอเดียที่แปลกใหม่ ก่อนตัดสินใจลงมือทำ


วันฝึกทักษะ

VOL.1:  7 - 13 มิถุนายน 2563

Because I say so
แบบนี้แหละที่ฉันเลือก

 • การฝึกทักษะสื่อสารในที่สาธารณะ (Public Speaking)


ฝึกทักษะการโน้มน้าวใจ ในรูปแบบต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด เพื่อให้น้องมีทักษะการโน้มน้าวใจที่จำเป็น และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการพูดนำเสนองานของตน


วันฝึกทักษะ

VOL.1:  7 - 13 มิถุนายน 2563

VOL.2: 21 - 27 มิถุนายน 2563

Biz-Eye-View
ตาคู่นี้เห็นเป็นเงิน

 • การฝึกทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)


ฝึกการมองโลกและเรื่องต่างๆ รอบตัว เพื่อพลิกโอกาสให้กลายเป็นไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจและจับต้องได้ เพื่อให้น้องสามารถวิเคราะห์เห็นโอกาสในการทำเงินจากสิ่งต่าง ๆ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ


วันฝึกทักษะ

VOL.1: 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2563
VOL.2: 21 - 27 มิถุนายน 2563

Note as an Expert 
ฟังให้ได้ศัพท์ แล้วจับไปจดให้ลื่นไหล

 • การฝึกทักษะการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)


ฝึกการสรุปใจความสำคัญ จากการฟังคลิปวิดีโอแบบมันส์ๆ มาเป็นแบบฉบับของตัวเอง แถมยังได้สร้างความรู้ใหม่ ๆ ในแนวของตัวเองได้อีกด้วย เพื่อให้น้องเอาไปใช้ เวลาอยู่ในห้องเรียน หรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วันฝึกทักษะ

VOL.1: 14 - 20 มิถุนายน 2563

MONEY FITNESS
เมื่อ 100 บาท ไม่ใช่ 100 บาท

 • การฝึกทักษะการวางแผนการเงิน (Financial Planning)


ฝึกทัศนคติต่อเงิน การเก็บเงิน และวิธีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้น้องสามารถตั้งเป้าหมายในการเก็บเงิน ใช้เงิน และจัดสรรเงินได้ เพื่อนำทักษะนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้


วันฝึกทักษะ

VOL.1: 14 - 20 มิถุนายน 2563

Skill Challenge ที่เปิดในเดือนกรกฎาคม

Map Your Mind
ภารกิจคิดให้มีแบบแผน

 • การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)


ฝึกการแจกแจงองค์ประกอบจากโจทย์ที่กำหนด และนำองค์ประกอบเหล่านั้นมาเรียงร้อยให้เกิดลำดับที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้น้องสามารถจัดการความคิดด้วยเครื่องมือความคิดอย่าง Mind mapping และ Flow chart ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากโจทย์ที่มีอยู่จริง

วันฝึกทักษะ

VOL.2: 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563

The Way to Get The Good Ideas
หนทางสู่เจ้าแห่งไอเดีย

 • การฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)


ฝึกการคิดไอเดียได้เป็นจำนวนมาก และฝึกกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์โดยการคิดให้ได้ไอเดียจำนวนมากก่อนที่จะตัดสินใจเลือกไอเดียที่ดีที่สุด เพื่อให้น้องนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงาน การแก้ปัญหาที่จะทำให้ได้ไอเดียที่แปลกใหม่ ก่อนตัดสินใจลงมือทำ


วันฝึกทักษะ

VOL.2:  28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563


Decision Cracking
ถึงเวลา ตัดสินใจ!

 • การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)


ฝึกการตัดสินใจด้วยการหาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจนั้น และให้เหตุผลเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สุด เพื่อให้น้องสามารถเห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการตัดสินใจ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเองในการใช้ชีวิตวันฝึกทักษะ

VOL.2: 5 - 11 กรกฎาคม 2563

My Family Legacy
ธุรกิจรุ่นเก๋าปะทะเด็กรุ่นใหม่

 • การฝึกทักษะผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)


ฝึกการวิเคราะห์ธุรกิจของครอบครัวเรา หรือบริษัทที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานของการทำธุรกิจ และคิดไอเดียต่อยอดเพื่อพัฒนาให้กลายเป็นธุรกิจยุคใหม่มากขึ้น เพื่อให้น้องๆ สามารถเข้าใจธุรกิจ สามารถวิเคราะห์ และแสดงความเห็นเพื่อแนะนำครอบครัวเพิ่มเติมว่าควรจะปรับธุรกิจยังไงได้บ้างเพื่อให้เข้ากับคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น


วันฝึกทักษะ

VOL.1: 5 - 11 กรกฎาคม 2563
VOL.2: 19 - 25 กรกฎาคม 2563

Creative Dining
เร่งไฟให้แรงกว่านี้!!!

 • การฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)


ฝึกการผสมผสานสิ่งที่สามารถกินได้ใน เซเว่นอีเลเว่น หรือร้านสะดวกซื้อ ใกล้บ้านให้ออกมาเป็นเมนูอาหารสุดว้าวไม่เหมือนใคร เพื่อให้น้องมีทักษะที่ประยุกต์ใช้ในความสามารถแยกองค์ประกอบและปรับเปลี่ยน ดัดแปลง และผสมผสานกับสิ่งอื่นเพื่อให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์


วันฝึกทักษะ

VOL.2: 12 - 18 กรกฎาคม 2563


Note as an Expert 
ฟังให้ได้ศัพท์ แล้วจับไปจดให้ลื่นไหล

 • การฝึกทักษะการเรียนรู้เชิงลึก (Active Learning)


ฝึกการสรุปใจความสำคัญ จากการฟังคลิปวิดีโอแบบมันส์ๆ มาเป็นแบบฉบับของตัวเอง แถมยังได้สร้างความรู้ใหม่ ๆ ในแนวของตัวเองได้อีกด้วย เพื่อให้น้องเอาไปใช้ เวลาอยู่ในห้องเรียน หรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


วันฝึกทักษะ

VOL.2: 12 - 18 กรกฎาคม 2563

MONEY FITNESS
เมื่อ 100 บาท ไม่ใช่ 100 บาท

 • การฝึกทักษะการวางแผนการเงิน (Financial Planning)


ฝึกทัศนคติต่อเงิน การเก็บเงิน และวิธีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้น้องสามารถตั้งเป้าหมายในการเก็บเงิน ใช้เงิน และจัดสรรเงินได้ เพื่อนำทักษะนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้


วันฝึกทักษะ

VOL.2: 19 - 25 กรกฎาคม 2563

ยังมี Challenge อีกมากมายอยู่ที่นี่

สนใจ Skill Challenge แต่ไม่รู้เหมาะกับเราไหม เรามี DEMO ฟรี!!!

If I'm a Public Speaker
พูดได้ถูกจุด ด้วยเนื้อหาที่ถูกใจ

 • การฝึกทักษะสื่อสารในที่สาธารณะ (Public Speaking)


ฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ เพื่อให้น้องๆได้ลองสื่อสารและพลิกแพลงการพูดได้ตามโจทย์ที่กำหนด เพราะในบางสถานการณ์น้อง ๆ อาจได้รับโอกาสในการพูดที่สาธารณะ ถ้าน้องไม่ฝึกพูดมาก่อน หรือหากไม่เจอสถานการณ์มากพอ น้องอาจจะพูดได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

Energize my Thought
ลับคมสมอง ประลองความคิด

 • การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)


ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและต้องใช้เวลาและโจทย์ที่ท้าทายสมองให้วิเคราะห์อยู่เสมอ โดยโจทย์ที่น้อง ๆ จะปรับให้การคิดของน้องๆ ดีขึ้น เพื่อในความเป็นจริงน้อง ๆ จะสามารถนำไปประยุกต์เพื่อคิดและตัดสินใจได้ และมีประโยชน์ 


มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Skill Challenge สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่